MACO

 MACO S.r.l. grundlagt i 1982 som producent af Rundsave, senere udvidet til båndsave.
Erfaringer og markedets ændringer er udviklingen fra modellerne: startende fra manuel og halvautomatisk til at producere opskærings linjer.
Systemer med automatisk loading og håndtering.
Akse bevæget af servomotorer og kontrolleret af NC og CNC styringer.

Specifikke modeller til at skære rør med høj produktivitet, programmerbare save til geringsskæring med parametre optimering. 
Båndsav opskæring linjer, patenterede systemer til forbedring af produktionen , særlige løsninger for at løse kundernes behov.

 

Båndsave

Båndsave til at skære automatisk profiler og rør med programmerbare vinkler af en CNC Styret maskine.

Fremføring og gering styres af servomotorer,

Dobbelt skruestik til fastspænding
Metreale af taster
Tryk Justering

Se mere: